Jan Driessen in podcast 'Boeken in de Boardroom'

In 2016 verscheen van Jan Driessen 'A Story to Tell', over communicatie in het openbaar, op basis van zijn persoonlijke ontmoetingen met vele wereldleiders, onder wie Hillary en Bill Clinton, Angela Merkel, Nelson Mandela, Justin Trudeau en Barack Obama.

 

In de 5e podcast in de serie 'Boeken in de Boardroom' gaat Driessen in op het belang van communicatie en transparantie bij grote bedrijven als Coca-Cola, Philips, Apple, Facebook, en Unilever ('de allerhoogste bazen en CEOs moeten ook publiekelijk verantwoording afleggen bij lastige zaken'). Driessen spreekt over leiders en media ('wij laten ons toch niet afslachten. Wat is er voor ons te halen?'). Over de arrogantie van leiders ('de naïviteit en de wereldvreemdheid is schrijnend. (...) er is grote minachting voor de journalistiek'. Over de macht in de communicatie ('de afgelopen 60 jaar hadden de bedrijven de macht. Nu is de macht omgekeerd en van iedereen'. Het gaat om een nieuwe manier van communiceren. Over blijvend en relevant contact'. Over waarom het zo van belang is dat CEOs een sterkte maatschappelijke visie hebben en deze ook uit moeten dragen.

De podcast is te beluisteren via https://soundcloud.com/boekenindeboardroom/boeken-in-de-boardroom-met-ja...