Amnesty International over 'De Oeigoerse droom' in magazine Wordt Vervolgd

Onder de kop Strijden voor de Oeigoeren vanuit Nederland, staat in de juni/juli uitgave van het tijdschrift Wordt Vervolgd van Amnesty International een mooie aankondiging van het boek van Ahmedjan Kasim. Wordt Vervolgd is een 'Magazine over mensenrechten'.

Het magazine verschijnt iedere twee maanden. Leden van Amnesty ontvangen Wordt Vervolgd standaard twee keer per jaar, in de winter en in de zomer. Wie alle zes de uitgaven wil ontvangen wordt om een extra bijdrage gevraagd.