Aangepast modelcontract voor auteurs en uitgevers gaat van start

De Auteursbond en de uitgevers die verbonden zijn in de LUG/GAU zijn na een periode van constructief onderhandelen een aantal aanpassingen aan het modelcontract voor oorspronkelijk literair werk overeengekomen. Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak en de aanpassingen aan de Auteurswet. Ook Bertram + de Leeuw zal het aangepaste modelcontract voortaan gaan hanteren.

In het herziene contract is opgenomen dat de uitgever het luisterboek zelf kan publiceren en exploiteren, niet meer uitsluitend als nevenrecht. Daarnaast is nu expliciet omschreven dat exploitatie van het e-book en het luisterboek mag plaatsvinden via alle beschikbare digitale transmissiemogelijkheden, waaronder ook downloaden en streamen. De royalty-afrekeningen worden transparanter, waarmee vooruit wordt gelopen op de wettelijke transparantieverplichting vanaf juni 2022. De toelichting is een onlosmakelijk onderdeel van het modelcontract geworden. Het nieuwe contract is ingegaan op 15 juni 2021.

De modelcontracten hebben al decennia een belangrijke plaats in het Nederlandse boekenvak. De Auteursbond en LUG/GAU zijn blij dat met dit nieuwe modelcontract recht wordt gedaan aan zowel de rechten van auteurs als de diversiteit in het huidige uitgavebeleid.